Sončne elektrarne za proizvodnjo energije

Tako kot se ostale Evropske države trudijo zmanjšati emisije toplogrednih plinov, se trudi tudi Slovenija. K temu veliko pripomorejo tudi alternativni viri energije pri proizvodnji elektrike.  Trenutno  je pridobivanje električne energije s pomočjo sončne elektrarne eden najboljših načinov za pridobivanje le-te. Ta deluje na podlagi sončne energije, katero spreminja v električno. Delovanje sončne elektrarne je zelo preprosto in enostavno. Sončne elektrarne lahko postavimo na različne površine, kot so to:

 • streha,
 • zemlja,
 • na razne objekte
 • podjetja,

Omejitve s te strani skoraj ni,  kajti sončne elektrarne vgrajujejo tudi na stene objektov, vendar pa mora biti površina, na katero bomo namestili sončne elektrarne, na sončni legi. To je edina večja omejitev, katera pa sploh ni problematična. Za delovanje sončne elektrarne potrebujemo le vezavo fotonapetostnih modulov, katerih naloga je, da sončno energijo pretvarjajo v električno. Pridobljeno oziroma ustvarjeno elektriko lahko porabljamo sami, v primeru pa da je ustvarimo preveč, pa jo oddajamo nazaj v električni sistem. Elektriko, katero oddajamo dobesedno prodamo nazaj v omrežje, cena le-te pa je do petkrat višja od tiste, katero kupimo.

Vedeti moramo da na zemljo pade toliko sončne energije na leto, da kar 8 tisočkrat preseže svetovne potrebe po elektriki, kar pomeni, da bi lahko iz sončne energije pridobili dovolj elektrike za vse naše potrebe. Koliko energije bo ustvaril naš solarni oziroma sončni sistem je odvisno tudi od same opreme za pridobivanje le te. Na pridobljeno energijo torej vplivajo naslednji dejavniki:

 • inštalirana moč,
 • izkoristek modulov,
 • sončno obsevanje,
 • lega,
 • naklon strehe,

Na grobo poznamo dve vrsti sončnih eletran in sicer so to

 • Omrežne sončne elektrarne
 • Samostojne sončne elektrarne

Omrežna sončna elektrarna je narejena tako, da je povezana z omrežem, med povezavo pa ima nameščena dva števca. Ta dva merita, koliko energije je bilo poslane v omrežje ter koliko energije je bilo prejete. Za energijo, katero se oddaja, se dobi povrnjena denarna sredstva v višini petkratne cene električne energije, katero plačujemo v primeru da elektriko prejemamo. Se pravi da eletrično energijo, ki jo oddajamo prodamo za petkrat večjo ceno kot pa jo kupimo.

Samostojna sončna elektrarna pa je narejena tako, da se sončne celice montira na streho oziorma površino, ki je veliko časa na soncu nato pa se jih poveže med seboj. Glede na to, da sončne celice pridelujejo enosmerno napestost, je v sistem vgrajen še pretvornik za izmenično napetost. V sistemu so prisotni tudi akumulatorji, ki energijo shranjujejo, to pa lahko porabimo čez noč. Samostojna sončna elektrarna se imenuje zato, ker ta ni direktno povezana z lokalnim omrežjem.

 

Sončne elektrarne

Solarni sistemi za ogrevanje


Za segrevanje vode lahko izkoristimo tudi sončno energijo. Solarni sistemi za ogrevanje so izjemno dober način, kako skoraj brez stroškov ogrevati vodo. Solarni sistemi lahko veliko pripomorejo k potrebni toploti za nek objekt. Poznamo dva različna načina solarnih sistemov za ogrevanje, ki pa se ne razlikujeta kaj dosti. To sta dva različna sistema in sicer:

 • solarni sistemi s prisilnim obtokom
 • solarni sistemi z naravnim obtokom

Med seboj se ta dva, kot smo to že omenili, ne razlikujeta kaj dosti, glavna razlika  je samo v obtoku. Naravni sistemi nimajo črpalke, med tem ko sistemi z prisilnim pretokom le to imajo. Sistemi z naravnim obtokom se uporabljajo predvsem v južnih deželah, kjer so temperature dovolj visoke in ni nevarnosti zamrznitve. V Sloveniji je največkrat uporabljen sistem z pirsilnim obtokom, kar pomeni da ima ta vgrajeno črpalko za pretok vode. Ta je potrebna, ker se sprejemnik nahaja na višji nadmorski višini kot pa hranilnik toplote, le-ta pa je največkrat nameščen v kleti oziroma pritličju.


Solarni sistem za ogrevanje


Fotovoltaika


Beseda fotovoltaika nam ne pove kaj veliko. To je veda, ki se ukvarja s preučevanjem, kako pretvoriti sončno energijo v eletrično. Fotovoltaika pomeni direktno pretvarjanje svetlobne oziroma sončne energije v električno. Glede na to, da se stopnja toplogrednih plinov zelo zvišuje, se je Evropa odločila, da bo naredila nekaj na tem področju. Ustvarili so projekt, kako povečati rabo obnovljivih virov, kot je to sončna energija, vodna energija, veter ter tako naprej. Eden izmed načinov je tudi že kar dobro poznana fotovoltaika. Fotovoltaika je danes že kar dobro razširjena je eden izmed najučinkovitejših načinov, kako sončno energijo spreminjati v električno. Pred monažo le-te je potrebno izbrati dobro lokacijo, ta pa je deloma omejena glede nekaterih dejavnikov. Ti dejavniki so:

 • vpadni kot sončnih žarkov,
 • morfologija površja,
 • podnebje.

Za fotovoltaiko je potrebno res dobro izbrati prostor oziroma pozicijo, do potankosti pa moramo pridobiti podatke o postavitvi, se pravi kako bo stala, pod kakšnim kotom. To pa naredimo s pomočjo formul, katere je možno dobiti pri proizvajalcih ali pa kar na spletu.


Fotovoltaika


Uporaba sončne celice


Element za pretvarjanje sončne energije v eletkrično so zagotovo sonče celice. Proces ne ustvarja večjih količin nevarnih snovi, se pravi da je čist in zanesljiv. Glavni vir, ki je potreben za delovanje je samo svetloba.  Deluje tako, da se sončne celice montira na streho, te pa čez dan nabirajo sončno svetlobo. Princip delovanja je tak, da se žarki sonca dotaknejo celice, polprevodniški material pa te žarke delno vsrka. Tako se skozi proces v sončni celici elektroni ločijo od atomov, ti pa potujejo skozi material in tako ustvarjajo elektriko. Sončne celice se uporablja v različne namene ter načine, nekaj izmed njih so tudi:

 • kalkulatorji
 • solarne luči
 • telefonih,
 • sateliti,
 • vesoljske postaje,

Iz zgoraj neštetih načinov uporabe pa lahko vidimo, da se sončne celice uporablja tako v preprostejših napravah kot tudi v bolj zahtevnih. Tukaj omejitve skoraj ni, edina omejitev je, da mora biti ob uproabi le-teh prisotna sončna svetloba.


Uporaba sončne celice


Kategorije