Razno

Sončne elektrarne za proizvodnjo energije

Tako kot se ostale Evropske države trudijo zmanjšati emisije toplogrednih plinov, se trudi tudi Slovenija. K temu veliko pripomorejo tudi alternativni viri energije pri proizvodnji elektrike.  Trenutno  je pridobivanje električne energije s pomočjo sončne elektrarne eden najboljših načinov za pridobivanje …

Solarni sistemi za ogrevanje

Za segrevanje vode lahko izkoristimo tudi sončno energijo. Solarni sistemi za ogrevanje so izjemno dober način, kako skoraj brez stroškov ogrevati vodo. Solarni sistemi lahko veliko pripomorejo k potrebni toploti za nek objekt. Poznamo dva različna načina solarnih sistemov za …

Fotovoltaika

Beseda fotovoltaika nam ne pove kaj veliko. To je veda, ki se ukvarja s preučevanjem, kako pretvoriti sončno energijo v eletrično. Fotovoltaika pomeni direktno pretvarjanje svetlobne oziroma sončne energije v električno. Glede na to, da se stopnja toplogrednih plinov zelo …

Uporaba sončne celice

Element za pretvarjanje sončne energije v eletkrično so zagotovo sonče celice. Proces ne ustvarja večjih količin nevarnih snovi, se pravi da je čist in zanesljiv. Glavni vir, ki je potreben za delovanje je samo svetloba.  Deluje tako, da se sončne …

Kategorije