Za segrevanje vode lahko izkoristimo tudi sončno energijo. Solarni sistemi za ogrevanje so izjemno dober način, kako skoraj brez stroškov ogrevati vodo. Solarni sistemi lahko veliko pripomorejo k potrebni toploti za nek objekt. Poznamo dva različna načina solarnih sistemov za ogrevanje, ki pa se ne razlikujeta kaj dosti. To sta dva različna sistema in sicer:

  • solarni sistemi s prisilnim obtokom
  • solarni sistemi z naravnim obtokom

Med seboj se ta dva, kot smo to že omenili, ne razlikujeta kaj dosti, glavna razlika  je samo v obtoku. Naravni sistemi nimajo črpalke, med tem ko sistemi z prisilnim pretokom le to imajo. Sistemi z naravnim obtokom se uporabljajo predvsem v južnih deželah, kjer so temperature dovolj visoke in ni nevarnosti zamrznitve. V Sloveniji je največkrat uporabljen sistem z pirsilnim obtokom, kar pomeni da ima ta vgrajeno črpalko za pretok vode. Ta je potrebna, ker se sprejemnik nahaja na višji nadmorski višini kot pa hranilnik toplote, le-ta pa je največkrat nameščen v kleti oziroma pritličju.


Solarni sistem za ogrevanje


Kategorije