Solarni sistemi za ogrevanje

Solarni sistemi za ogrevanje


Za segrevanje vode lahko izkoristimo tudi sončno energijo. Solarni sistemi za ogrevanje so izjemno dober način, kako skoraj brez stroškov ogrevati vodo. Solarni sistemi lahko veliko pripomorejo k potrebni toploti za nek objekt. Poznamo dva različna načina solarnih sistemov za ogrevanje, ki pa se ne razlikujeta kaj dosti. To sta dva različna sistema in sicer:

  • solarni sistemi s prisilnim obtokom
  • solarni sistemi z naravnim obtokom

Med seboj se ta dva, kot smo to že omenili, ne razlikujeta kaj dosti, glavna razlika  je samo v obtoku. Naravni sistemi nimajo črpalke, med tem ko sistemi z prisilnim pretokom le to imajo. Sistemi z naravnim obtokom se uporabljajo predvsem v južnih deželah, kjer so temperature dovolj visoke in ni nevarnosti zamrznitve. V Sloveniji je največkrat uporabljen sistem z pirsilnim obtokom, kar pomeni da ima ta vgrajeno črpalko za pretok vode. Ta je potrebna, ker se sprejemnik nahaja na višji nadmorski višini kot pa hranilnik toplote, le-ta pa je največkrat nameščen v kleti oziroma pritličju.


Solarni sistem za ogrevanje


Kategorije