Beseda fotovoltaika nam ne pove kaj veliko. To je veda, ki se ukvarja s preučevanjem, kako pretvoriti sončno energijo v eletrično. Fotovoltaika pomeni direktno pretvarjanje svetlobne oziroma sončne energije v električno. Glede na to, da se stopnja toplogrednih plinov zelo zvišuje, se je Evropa odločila, da bo naredila nekaj na tem področju. Ustvarili so projekt, kako povečati rabo obnovljivih virov, kot je to sončna energija, vodna energija, veter ter tako naprej. Eden izmed načinov je tudi že kar dobro poznana fotovoltaika. Fotovoltaika je danes že kar dobro razširjena je eden izmed najučinkovitejših načinov, kako sončno energijo spreminjati v električno. Pred monažo le-te je potrebno izbrati dobro lokacijo, ta pa je deloma omejena glede nekaterih dejavnikov. Ti dejavniki so:

  • vpadni kot sončnih žarkov,
  • morfologija površja,
  • podnebje.

Za fotovoltaiko je potrebno res dobro izbrati prostor oziroma pozicijo, do potankosti pa moramo pridobiti podatke o postavitvi, se pravi kako bo stala, pod kakšnim kotom. To pa naredimo s pomočjo formul, katere je možno dobiti pri proizvajalcih ali pa kar na spletu.


Fotovoltaika


Kategorije