Tako kot se ostale Evropske države trudijo zmanjšati emisije toplogrednih plinov, se trudi tudi Slovenija. K temu veliko pripomorejo tudi alternativni viri energije pri proizvodnji elektrike.  Trenutno  je pridobivanje električne energije s pomočjo sončne elektrarne eden najboljših načinov za pridobivanje le-te. Ta deluje na podlagi sončne energije, katero spreminja v električno. Delovanje sončne elektrarne je zelo preprosto in enostavno. Sončne elektrarne lahko postavimo na različne površine, kot so to:

 • streha,
 • zemlja,
 • na razne objekte
 • podjetja,

Omejitve s te strani skoraj ni,  kajti sončne elektrarne vgrajujejo tudi na stene objektov, vendar pa mora biti površina, na katero bomo namestili sončne elektrarne, na sončni legi. To je edina večja omejitev, katera pa sploh ni problematična. Za delovanje sončne elektrarne potrebujemo le vezavo fotonapetostnih modulov, katerih naloga je, da sončno energijo pretvarjajo v električno. Pridobljeno oziroma ustvarjeno elektriko lahko porabljamo sami, v primeru pa da je ustvarimo preveč, pa jo oddajamo nazaj v električni sistem. Elektriko, katero oddajamo dobesedno prodamo nazaj v omrežje, cena le-te pa je do petkrat višja od tiste, katero kupimo.

Vedeti moramo da na zemljo pade toliko sončne energije na leto, da kar 8 tisočkrat preseže svetovne potrebe po elektriki, kar pomeni, da bi lahko iz sončne energije pridobili dovolj elektrike za vse naše potrebe. Koliko energije bo ustvaril naš solarni oziroma sončni sistem je odvisno tudi od same opreme za pridobivanje le te. Na pridobljeno energijo torej vplivajo naslednji dejavniki:

 • inštalirana moč,
 • izkoristek modulov,
 • sončno obsevanje,
 • lega,
 • naklon strehe,

Na grobo poznamo dve vrsti sončnih eletran in sicer so to

 • Omrežne sončne elektrarne
 • Samostojne sončne elektrarne

Omrežna sončna elektrarna je narejena tako, da je povezana z omrežem, med povezavo pa ima nameščena dva števca. Ta dva merita, koliko energije je bilo poslane v omrežje ter koliko energije je bilo prejete. Za energijo, katero se oddaja, se dobi povrnjena denarna sredstva v višini petkratne cene električne energije, katero plačujemo v primeru da elektriko prejemamo. Se pravi da eletrično energijo, ki jo oddajamo prodamo za petkrat večjo ceno kot pa jo kupimo.

Samostojna sončna elektrarna pa je narejena tako, da se sončne celice montira na streho oziorma površino, ki je veliko časa na soncu nato pa se jih poveže med seboj. Glede na to, da sončne celice pridelujejo enosmerno napestost, je v sistem vgrajen še pretvornik za izmenično napetost. V sistemu so prisotni tudi akumulatorji, ki energijo shranjujejo, to pa lahko porabimo čez noč. Samostojna sončna elektrarna se imenuje zato, ker ta ni direktno povezana z lokalnim omrežjem.

 

Sončne elektrarne

Kategorije